Kontakt

telefon

(708) 848-1611

fax

(708) 848-1436

lokalizacja gabinetu

1140 Lake Street (skrzyżowanie z ulicą Harlem), Suite (pokój) 508
Oak Park, Illinois 60301-1053, U. S. A.

kontakt elektroniczny (email)

Przypominamy jednak, że korespondencja elektroniczna (email) nie posiada tych samych zabezpieczeń technicznych ani prawnych co korespondencja pocztą, rozmowy telefoniczne lub nawet fax. Radzimy się więc zastanowić przed umieszczeniem prywatnych informacji w liście elektronicznym. Przyjęte jest na ogół ograniczać korespondencję elektroniczną do tematów ogólnych, umówienia terminu wizyty itp. W razie potrzeby elektronicznego przekazu treści mogących być drażliwe, jest możliwe takie treści zamieścić w załączniku (email attachment) zabezpieczonym hasłem.