Informacje

Usługi świadczone

Psychoterapia czyli leczenie psychologiczne, łagodzenie stresu i bólu, leczenie hipnozą, konsultacje.

Usługi świadczone są osobom dorosłym.  Nie podejmujemy się leczenia dzieci.

Zaburzenia i problemy leczone

  • Niepokój i lęki
  • Depresja
  • Stres
  • Problemy rodzinne
  • Problemy ze snem
  • Nałogi i nawyki
  • Podejmowanie decyzji
  • Problemy życiowe
  • Przewlekły ból
  • Problemy ze zdrowiem
  • Kreatywność i wydajność

języki

angielski, polski

podejścia psychoterapeutyczne

psychoanalityczne, egzystencjalne, poznawcze („kognitywne”), integracyjne

opłaty

Prosimy o każdorazowe uiszczenie należności na miejscu gotówką lub czekiem.
Obowiązują też opłaty: za niedotrzymanie terminu nie odwołanego co najmniej dzień wcześniej, i w przypadku uznania czeku przez bank jako nieważnego.

ubezpieczenie

Akceptujemy Medicare (państwowe ubezpieczenie dla emerytów i rencistów). Medicare nie płaci w pełni, więc jakaś kwota pozostanie do opłacenia chyba że jest jeszcze ubezpieczenie uzupełniające (Medigap).
Nie współpracujemy z innymi planami ubezpieczeniowymi, łącznie z zastępczymi planami typu Medicare Advantage, ani z Medicaid.
Dla osób z ubezpieczeniem przewidującym leczenie z poza listy (out-of-network benefits) wystawiamy co miesiąc pokwitowanie na mocy którego ubezpieczenie może w jakimś procencie zwracać koszta.

Website content © Thomas J. Rostafinski