Farmacja

Zapewniam leczenie psychologiczne problemów psychicznych i emocjonalnych, takich jak depresja i lęk, oraz stanów chorobowych takich jak przewlekły ból. Nie zajmuję się przepisywaniem leków.

Leki przeciwdepresyjne oraz inne leki mające łagodzić stany psychiczne mogą być przepisane przez lekarza podstawowej opieki lub odpowiednio wyspecjalizowaną pielęgniarkę. W bardziej skomplikowanych przypadkach, lekarz psychiatra jest najbardziej wyspecjalizowany w doborze lekarstw na problemy psychiczne i emocjonalne.

Z drugiej strony, leki nie są wolne od działań ubocznych (nie istnieją leki o jedynie takim działaniu jakiego żądamy, są zawsze działania dodatkowe, a takowe nierzadko stwarzają dodatkowe problemy).  Leki też nie zawsze w pełni rozwiązują problemy związane z niepokojem lub depresją.

Wprowadzenie psychoterapii i innych zabiegów psychologicznych może dać lepsze wyniki niż z samym lekiem.  Dodanie psychoterapii może również pomóc w zapobieganiu przyszłych nawrotów choroby.

Website content © Thomas J. Rostafinski