Poufność

Poufność usług psychologicznych

Usługi psychologiczne są poufne i objęte tajemnicą zawodową, a poufność ta jest chroniona prawami Stanów Zjednoczonych i stanu Illinois.

Żadne informacje dotyczące usług psychologicznych świadczonych osobom dorosłym nie mogą być ujawnione nikomu bez zezwolenia w formie pisemnej.

Nie ma wyjątków dla członków rodzin, pracodawców, itp.  Sam fakt przyjęcia w gabinecie psychologicznym nie może być ujawniony nikomu bez zgody osoby zainteresowanej.

Istnieją wyjątki, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieżenie zagrożeniu osobie zainteresowanej lub innym osobom.  Poniższa linka prowadzi do obszerniejszej dokumentacji (aczkolwiek w języku angielskim).

Pomijając te wymogi prawne, prywatność (czy poufność) jest dla mnie ważna, ponieważ można się tylko wtedy swobodnie zająć wrażliwymi sprawami, jeśli się uważa że kwestie te są przez psychoterapeutę potraktowane z należytą troską o ich pozostanie w zabezpieczonym obszarze.  Nie uczestniczę też w Facebooku, MySpace, Twitterze, Instagramie, Naszej Klasie ani nawet LinkedIn, ponieważ te strony internetowe jednoznacznie zachęcają do osobistych ujawnień a słabo chronią prywatność.  (Z tych samych względów odradzam korzystania z niezabezpieczonej poczty elektronicznej w sprawach związanych z leczeniem psychologicznym.)

Jednak należy pamiętać, że przy korzystaniu z ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczalnia ma prawo wymagać informacji przy rozpatrywaniu ewentualnego opłacenia usług.  Informacja ta będzie zawierać co najmniej rozpoznanie (diagnozę) oraz rodzaj świadczonych usług, ale ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do bardziej szczegółowych informacji. Takie informacje pozostają w bazie danych firmy ubezpieczeniowej i może być przekazywane do innych baz danych.

Reforma opieki zdrowotnej ma na celu stworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, która ma uczynić informacje łatwo dostępne specjalistom leczącym, ale także firmom ubezpieczeniowym i ewentualnie innym osobom lub urzędom. Dokumentacja leczenia psychologicznego dopiero zaczyna być objęta tymi inicjatywami. Mój gabinet nie uczestniczy w takiej wymianie informacji.

Jedynym sposobem aby mieć pewność, że poufne informacje ujawnione psychoterapeucie pozostaną prywatne to nie korzystać z ubezpieczenia medycznego. Wielu ludzi mających ubezpieczenie nie wykorzystuje go z tego właśnie powodu przy otrzymywaniu usług psychologicznych.

O zapewnieniach poufności obszerniej (PDF, ang.)