Ubezpieczenie

Akceptujemy Medicare (państwowe ubezpieczenie dla emerytów i rencistów). Medicare nie płaci w pełni, więc jakaś kwota pozostanie do opłacenia chyba że jest jeszcze ubezpieczenie uzupełniające (MediGap).

Nie współpracujemy z innymi planami ubezpieczeniowymi, łącznie z zastępczymi planami typu Medicare Advantage, ani z Medicaid.

Dla osób z ubezpieczeniem przewidującym leczenie z poza listy (out-of-network benefits) wystawiamy co miesiąc pokwitowanie na mocy którego ubezpieczenie może w jakimś procencie zwracać koszta.

opłaty

Prosimy o każdorazowe uiszczenie należności na miejscu gotówką lub czekiem.
Obowiązują też opłaty: za niedotrzymanie terminu nie odwołanego co najmniej dzień wcześniej, i w przypadku uznania czeku przez bank jako nieważnego.

Website content © Thomas J. Rostafinski