Strona główna

Dr Tomasz Rostafiński, Psycholog Kliniczny

Witam, i dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej.

Dr Thomas RostafinskiJako psycholog kliniczny chętnie służę pomocą z różnymi problemami, z lękiem czy depresją, z podejmowaniem decyzji, z problemami rodzinnymi lub innymi konfliktami, aż po uzależnienia (alkoholowe i inne), ciężkie choroby psychiczne i problemy medyczne. Obiecuję wam rozważne jak i zorientowane podejście do tych problemów w oparciu o moje wykształcenie i doświadczenie.  Prowadzę psychoterapię, integrującą kierunki psychoanalityczne, poznawcze, behawioralne i egzystencjalne.  Uczę metod na opanowywanie stresu, lęku czy niepokoju, bólu przez wyciszanie organizmu i psychiki.  Gdy jest to konieczne, jestem przyzwyczajony do współpracy z lekarzami różnych specjalizacji; z drugiej strony, wiele porad się u mnie odbywa na zasadzie ściśle prywatnej. Zgodnie z prawem, żadne informacjee nie mogą być nikomu udostępniane bez upoważnienia na piśmie.

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje o mnie, o moich praktykach, o moim podejściu do problemów życiowych i jak je rozwiązać, wreszcie o sposobów ne kontakt. Kontakt elektroniczny (tzw. email) jest możliwy, ale proszę pamiętać, że nie jest zabezpieczonym środkiem przekazu. Wrażliwe sprawy osobiste lepiej pozostawić na bezpośrednią rozmowę, telefonicznie lub osobiście. Jestem biegły w dwóch językach, polskim i angielskim, i rozumiem w dodatku język francuski i posługuję się nim dość dobrze.  Proszę telefonować na nr (708) 848-1611.

 Tomasz Rostafiński

Website content © Thomas J. Rostafinski